cavabən

cavabən
z. <ər.> Cavab olaraq, cavabında. Suala cavabən bunları dedi… – Şüküfələnmiş güllər nəsimin dəyməsindən enib-qalxdıqca Gülsümün vidasına cavabən «get, Allah səni xoşbəxt eləsin!» – deyirdilər. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cavab — is. <ər.> 1. Şifahi və ya yazılı suala, sorğuya və s. yə qarşılıq olaraq söylənən söz (sual, sorğu müqabili). Cavab tapmaq. Cavabı ölçüb biçmək. Bu cavab olmadı. – Nə üçün trest geridə qalır? Sual qısa və aydın olduğu üçün cavab da eyni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hidrəcavab — (Ağcabədi) hərzəcavab. – Arasbar kəndində hidrəcavab adamlar çox oluf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sual-cavab — bax sorğu sual. Sualcavab başlandı. Sual cavab uzun çəkdi. Sualcavab zamanı. – Bu sual cavabdan sonra tamam pərt olmuş «ovçu» çaşqın çaşqın yanyörəsinə göz gəzdirdi. M. Rz.. <Əliqulu:> Sual cavabdansa, mənə bir əlac tap. . S. Rəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müzəyyələn — ə. cavab verilərək, cavabı yazılaraq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acıqlı — sif. 1. Hirsli, hiddətli, qəzəbli. Acıqlı adam. Acıqlı nəzər. Acıqlı söz. Acıqlı cavab. – Acıqlı başda ağıl olmaz. (Ata. sözü). // Zərf mənasında. Acıqlı baxmaq. Acıqlı cavab vermək. Acıqlı danışmaq. – Səlim bəzən kəskin və acıqlı, bəzən həyasız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duruxmaq — f. Fikrə getmək, söz axtarmaq, düşünmək. Gözlərin kimi gözlər; Duruxub kimi gözlər? S. A.. . . Sadıq bir az duruxub cavab verdi ki, lağlağı onun ayamasıdır. C. M.. <Məşədi bəy> duruxdu, gülümsünərək daha ifadəli bir söz tapdı. M. Hüs.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — (bəzən «ə» saiti uzadılaraq tələffüz olunur) əd. 1. Verilən suala müsbət cavab və ya təsdiq məqamında işlənir (yox ziddi); bəli, elədir. Hə, razıyam. – İmtahan verdinmi? – Hə, verdim. – Yemək istəyirsənmi? – Hə. – <Vəli:> Sultan bəyin evi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”